OLDEST IRISH AMERICAN NEWSPAPER IN USA, ESTABLISHED IN 1928
Category: Archive

An Luthrag_n

February 16, 2011

By Staff Reporter

An tseachtain seo caite bhf pfosa agam anso faoi Ph_draig FeiritTar, n= An Sfogaf Infhiuchtach, mar a thugadh sT air fTin. Cheapas gur ch=ir sampla d_ chuid scrfbhneoireachta a thabhairt dhaoibh don tseachtain seo, =ir is rf-dheachair teacht ar aon rud a scrfobh sT. San Gaodhal, Mf I_il 1899, a fuaireas an pfosa seo agus t_im ffor bhufoch de Angela Carter as a fTile – thug sf carn m=r irisf ar iasacht dom. D’aithrfos an litri_ anso is ans_d de ghr_ an tsuaimhnis. Bfonn daoine sa mhullach orm nuair n_ch mbfonn na focail a _s_idimse, i gc=naf le f_il in + Domhnaill, t_’s agat.

Other Articles You Might Like

Sign up to our Daily Newsletter

Click to access the login or register cheese