OLDEST IRISH AMERICAN NEWSPAPER IN USA, ESTABLISHED IN 1928
Category: Archive

Macallai Deilín na mBacach

February 16, 2011

By Staff Reporter

Le Barra Ó Donnabháin

Georgie Hennesy ab ainm dó agus "ridire taistil an róid" a thug sé air féin. Thaistil sé bóithre Iarthar Chorcaí sna caoigidí. Bhíodh ciseán mór á iompar aige agus nithe beaga mar snáthaidí agus cíora agus coinnle á ndíol aige. Chím fós é ag bualadh isteach chugainn ar bog sodar. Bhíodh liodán fada beannachtaí aige á rá – ag guí gach rath ar an dtigh agus a raibh ann. "Canathaobh go mbíonn Georgie ag paidreoireacht mar sin?" arsa mise lem mháthair lá. "Is nós ársa beannaithe é, a leana, a théann siar go dtí an t-am a mbíodh Oileán na Naomh is na nOllamh ar Éirinn," ar sí. Ní fheadar a dtéann sé chomh fada san siar ach bhí cuid den cheart aici mar is nós ársa é. Deilín na mbacach a thugaidís air.

"Ins an tsaol a bhí ann roimh an Ghorta Mhór, nuair a thigeadh bacaigh go doras tí, ba ghnáthach leo seasamh taobh amuigh den doras agus Deilín na mBacach a aithris." "Cineál de rannaíocht nó "sing-song" a bhí sa deilín. (Dánta Diadha Uladh, Énrí Ó Muirgheasa). Tá ceithre leagain Ultacha den deilín ag Énrí sa leabhar iontach san. Bhíodh an deilín coitianta ar fuaid na tíre agus tá leagan Muimhneach de i gcló in Irisleabhar na G’ilge XIV. Ag seo síos giotaí as na deilíní ó Dhánta Diadha Uladh, chun an nós a léiriú. Bhíodh idir phlamás agus ráiméis mar aon leis na beannachtaí sna deilíní. Bhíodh an bacach ag lorg déirce agus bhíodh sé ag iarraidh bean a’ tí a bhogadh. Stadfadh sé lasmuigh den doras agus thosnódh sé mar seo:

"Go mbeannaí Dia, Muire, agus Pádraig, Colm Cille, Peadar na nEochrach, Eoin Baiste agus an dá easpol déag anseo." "Dar an leabhar a bhaist mé, gé mór an mionna é, a óigh-bhean an tí seo, is ró-mhaith liom féin gur tú a theagmhuigh liom ar maidin san chéad teagmháil, óir beidh an sruth áidh go hoíche orm i do dhiaidh, óir is furas aithneadh go bhfuil tú go maith." Leanfadh sé ar aghaidh leis an bplamás agus gheallfadh sé rudaí iontacha di dá mbeadh sí flaithiúil leis:

"Déanfad-sa, a chuideachta mo chroí, turas speisialta ar do shon-sa –

Never miss an issue of The Irish Echo

Subscribe to one of our great value packages.

Other Articles You Might Like

Sign up to our Daily Newsletter

Click to access the login or register cheese